LT RU EN
Baltijos brasta 20 metų

UAB ,,Baltijos Brasta" pradėjo įgyvendinti projektą ,,UAB ,,Baltijos Brasta" darbo našumo didinimas, diegiant įmonės poreikiams pritaikytą gamybos valdymo sistemą"
2016.05.17

UAB ,,Baltijos Brasta" pradėjo įgyvendinti projektą ,,UAB ,,Baltijos Brasta" darbo našumo didinimas, diegiant įmonės poreikiams pritaikytą gamybos valdymo sistemą"

UAB ,,Baltijos Brasta" pradėjo įgyvendinti projektą ,,UAB ,,Baltijos Brasta" darbo našumo didinimas, diegiant įmonės poreikiams pritaikytą gamybos valdymo sistemą" pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto ,,Smulkioji ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas" įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-806 ,,E-verslas LT".

Pagrindinis projekto tikslas - didinti įmonės darbo našumą,  įdiegiant elektroninę gamybos valdymo sistemą. 

Projekto įgyvendinimas, efektyviu lygiu optimizuos gamybą, verslo procesai taps nepertraukiami ir optimaliai lankstūs, ko pasekoje įmonė koncentruosis į aukštesnius tikslus ir geresnius finansinius rezultatus.

Projekto bendra vertė - 70 790,00 Eur. 49,44 proc. (35 000,00 Eur) visos projekto vertės finansuojama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

Planuojama projekto pabaiga - 2017 m. balandžio 1 d.